Во прилог можете да го видите планот за јавни набавки на нашето училиште.