Почитувани,

Во прилог можете да го погледнете полугодишниот извештај за работата на училиштето во учебната 2021 – 2022 година.