Денеска во нашето училиште се доделија таблети на ученици кои што немаа услови да ја следат наставата на далечина. Таблетите се донација од Мак Петрол во соработка со општина Зелениково и градоначалникот Борче Гиевски.