Можете да го прегледаде буџетот за 2022 година на следниов линк.