По повод 21 Март- Ден на еколошката акција учениците од ПОУ Орешани и ОУ Зелениково спроведоа низа активности на 19 и 22 март.
Дел од нив садеа цвеќиња, некои пишуваа еко пораки, а други цртаа. Еве како тоа изгледа низ галерија од фотографии:

Прво одделение
ПУ Орешани

Второ одделение
ПУ Орешани

Трето оддeление
ПУ Орешани

Четврто одделение
ПУ Орешани

Петто одделение
ПУ Орешани

Второ одделение
ЦОУ Марко Цепенков Зелениково

Трето одделение
ЦОУ Марко Цепенков Зелениково