Во прилог можете да ја погледнете одлуката за избор на наставници во ПУ с.Страхојадица на определено време најмногу до крајот на учебната 2021/2022 година по пат на објавен јавен оглас.

Кликнете на линкот за да ја погледнете Одлуката