Почитувани,
Тука можете да го прочитате или превземете кодексот за однесување за време на пандемија
на нашете училиште.