Во прилог информативно видео за упис во средното училиште АСУЦ Боро Петрушевски

 

Со изборите кои ги правите денес, ја креирате иднината за која сонувате!

Испишете успешна приказна, запишете се во АСУЦ, препознатлив бренд кој ветува успех.
#АСУЦ #стручнообразование #социјалнипартнери #практичнанастава #можности
 
ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТО НА СЛЕДНИОВ ЛИНК:

https://fb.watch/4RmBTlLyJ6/