По повод Антикорупциско образование на учениците од 8мо и 9 то одделение под менторство на наставничката по ликовно образование Жаклина Бошковиќ учествуваа на училишниот конкурс на тема – Не ја сечи гранката на која што седиш.
Големиот талент и креативност на нашите ученици можете да го погледнете во нивните изработки.