Активности

Трибина посветена на мобинг

По повод Светскиот ден на менталното здравје, Општина Зелениково во соработка со ЦОУ “Марко Цепенков” одржа трибина посветена на тоа […]

Оглас за екскуризии

Врз основа на член  17 од Правилникот  за начинот на изведување на екскурзиите,излетите и другите вонучилишни активности бр.12-13487/1 од 19.11.2019година, […]

Информации за вработените и органограм

Почитувани,Би сакале да ги поставиме јавно достапни информациите во врска со директорот, вработените и органограмот на учулиштетот. Директор: Љупка Стојановска […]

Велигденски хепенинг

На 14. 04. 2023 година (четврток) по повод големиот христијански празник Велигден, во ООУ „Марко Цепенков“ – Зелениково се одржа […]