Активности

Конкурс Моја Уметност

Нашите ученици од деветто одделение со менторот Жаклина Бошковиќ учествуваа со ликовни дела на конкурсот “Мојата уметност” организиран од СУГС […]

ЈАВЕН ОГЛАС

  Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија” број 62/2005, […]