Активности

Одлука

Нашето училиште на ден 24.11.2021 ја донесе следната одлука:

Патронат во нашето училиште

Преку слики Ви доловуваме дел од денешната празнична атмосфера по повод патрониот празник на нашето училиште.   По повод на […]