Активности

Недела на солидарност

Во рамките на своите редовни активности подмладокот на Црвен Крст од нашето училиште ја одбележа “Недела на солидарноста” од 19 […]

Ден на планетата земја

Во грижата за околината и подобра животна средина, а по повод 22 Април Денот на планетата Земја нашето училиште организираше […]

Светски ден на здравјето

По повод 7 Април – Светскиот ден на здравјето во нашето училиште се реализираа низа активности. Членовите на Црвениот крст […]

Ден на пролетта

По повод 21 Март- Ден на еколошката акција учениците од ПОУ Орешани и ОУ Зелениково спроведоа низа активности на 19 […]

Ден на поезијата

Поезијата е стара колку и човештвото и по повод на светскиот ден на поезијата 21 март преку творбите на нашите […]

Ден на Мајчиниот јазик

По повод 21 февруари – Денот на Мајчиниот јазик учениците од нашето училиште твореа литературни творби по Македонски јазик негувајќи […]