Одлуки и Решенија

Подолу погледнете ги следните одлуки и решенија кои ги донесе наставничкиот совет за следниве лица  

Не ја сечи гранката на која што седиш

По повод Антикорупциско образование на учениците од 9 то одделение под менторство на наставничката по македонски јазик Сања Соларова Андовска учествуваа на […]

Мојата идна професија

Во програмата за Професионална ориентација на учениците од 9то одд. имаа задача да напишат,творат,да го негуваат убаво пишаниот збор на […]

Мојата идна професија

Во програмата за Професионална ориентација на учениците од 9то одд.уччениците имаа задача   да изработат цртежи на тема Мојата Идна Професија.Под […]

Недела на солидарност

Во рамките на своите редовни активности подмладокот на Црвен Крст од нашето училиште ја одбележа “Недела на солидарноста” од 19 […]