Мојата идна професија

Во програмата за Професионална ориентација на учениците од 9то одд. имаа задача да напишат,творат,да го негуваат убаво пишаниот збор на […]

Мојата идна професија

Во програмата за Професионална ориентација на учениците од 9то одд.уччениците имаа задача   да изработат цртежи на тема Мојата Идна Професија.Под […]

Недела на солидарност

Во рамките на своите редовни активности подмладокот на Црвен Крст од нашето училиште ја одбележа “Недела на солидарноста” од 19 […]

Ден на планетата земја

Во грижата за околината и подобра животна средина, а по повод 22 Април Денот на планетата Земја нашето училиште организираше […]