Одлука за реонизација

Почитувани, Со клик на копчето можете да ја погледнете одлуката за реонизација за упис на деца во прво одделение.   […]

Одлука

Во прилог можете да ја погледнете одлуката за избор на наставници во ПУ с.Страхојадица на определено време најмногу до крајот […]

Јавен Оглас

Подолу можете да го погледнете јавниот оглас објавен на 28.03.2022  

ЈАВЕН ОГЛАС

  Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија” број 62/2005, […]