По повод одбележувањето на “Детската недела”, во нашето училиште се одбележаа разни активности

Понеделник-03.10-одд.час -Конвенција за правата на децата
Вторник -04.10 Работилница детски права-ОЖВ и прирачниците и здравствена грижа( систематки)
Среда- 05.10, Ликовна работилница -под мотото,,Другарството е дел од детската среќа” и ден на учителите
Четврток 06.10. -Спортски игри (11ч)
Петок-07.10 Прием на првачињата во детска организација(приредба)

Во прилог галериа на слики