По повод празниците Св. Трифун и Св. Валентин нашите ученици го одбележаа со творење на литертурни творби и го негуваа убаво пишаниот збор.
Под менторство на наставниците по македонски јзик:

Сања Соларова Андовска
Горан Кошчицовски
и библиотекар :
Славка Буковска