Во програмата за Професионална ориентација на учениците од 9то одд. имаа задача да напишат,творат,да го негуваат убаво пишаниот збор на тема: Мојата идна професија
Под менторство на наставничката по македонски јазик Сања Соларова Андовска учениците ги напишаа,раскажаа преку писмен состав желбите за својата идна професија.
Ви посакуваме на сите вашите желби да станат реалност,да чекорите храбро и да имате голем успех во кариерниот раст и изборот на професијата.
Подолу можете да ги прочитате напишаните текстови.