Во програмата за Професионална ориентација на учениците од 9то одд.уччениците имаа задача   да изработат цртежи на тема Мојата Идна Професија.
Под менторство на наставничката по ликовно образование Жаклина Бошковиќ учениците визуелно  ја претставија својата Идна професија.
Ви посакуваме на сите  да имате голем успех во кариерниот раст и избор на професија.