По повод Антикорупциско образование на учениците од 9 то одделение под менторство на наставничката по македонски јазик Сања Соларова Андовска учествуваа на училишниот конкурс на тема – Не ја сечи гранката на која што седиш.

Преку креативно писмено изразување и творење на уметничкиот збор со инспиративни поттици учениците ги напишаа следните состави.