Преку слики Ви доловуваме дел од денешната празнична атмосфера по повод патрониот празник на нашето училиште.

 

По повод на патрониот празник беше распишан литературен конкурс под мотото ПАТЕКА НА СРЕЌАТА

Прво место: Сара Гегиќ – 7а одделение

Второ место: Матеј Симоновски – 8б одделение

Трето место: Нина Лазарова – 9б одделение

Исто така се распиша и ликовен конкурс. Подолу погледнете ги ликовните творби

На ликовниот конкурс активно учество земаа и учениците од прво до петто одделение и наградени се следниве ученици:
Прво место : Филип Груевски – III одд.

Второ место : Јана Димовска V одд. -ПУ Орешани

Трето место: Аник Ќазими – II одд.- ПУ Орешани

На ликовниот конкурс активно учество земаа и учениците од шесто до деветто одделение и наградени се следниве ученици:

Прво место: Ријад Гегиќ 9б одделение

Второ место: Мартина Кузмановска – 8б одделение

Трето место: Нино Грнчаревски – 8а одделение

Следниве ученици добија пофалници: