Почитувани,
Тука може да го погледнете полугодишниот извештај за работата на училиштето ОУ Марко Цепенков.