Почитувани,
Во прилог можете да го прочитете или превземете

Кодексот за однесување на онлајн настава за наставници