Почитувани,

Во прилог можете да ги прочитате или превземете протоколите за постапување во нашето училиште
и нашите подрачни единици

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ  ВО ОУ ,,МАРКО ЦЕПЕНКОВ-ЗЕЛЕНИКОВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО И УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/21   ГОДИНА

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ  ВО ПОУ ,,МАРКО ЦЕПЕНКОВ-СТРАХОЈАДИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО И УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/21   ГОДИНА

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ  ВО ОУ ,,МАРКО ЦЕПЕНКОВ-ОРЕШАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО И УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/21   ГОДИНА