На следниот линк можете да ја погледнете новата Годишната програма за учебната 2021/22 година на нашето училиште.

Годишна програма 2021/22