На следниот линк можете да ја погледнете презентацијата за упис во СУГС Марија Кири Склодовска.

Прегледај ја презентацијата