Нашето училиште
Нашето училиште
Промовираме квалитетно образование
Со нови чекори до нови повисоки цели
Со нови чекори до нови повисоки цели
Ние сме тука да го заокружиме процесот на основното образование

МИСИЈА

Нашето училиште ги промовира вредностите и темелите на квалитетно образование,овозможува стекнување на знаења, умеења и вештини на сите ученици без разлика на пол, верска и етничка припадност, социо и економски статус, психофизичка способност и можност.

ВИЗИЈА

Нашето училиште со своите мулти етнички сегменти да се усовршува, осовремува,надоградува и да чекори кон современи европски училишта во кои вредностите и стекнатите знаења, умеења и вештини ќе им го подобрат квалитетот на живеењето, генерациите ќе продолжат да чекорат по животниот пат горди што биле дел од ова училиште.

МОТО

,,Со нови чекори до нови повисоки цели”

Настани и Известувања

Уписи на првачиња 2022/23 год

Почитувани, Во прилог можете да го погледнете известувањето за упис на првачиња во учебната 2022 / 23 година.

Конкурс Моја Уметност

Нашите ученици од деветто одделение со менторот Жаклина Бошковиќ учествуваа со ликовни дела на конкурсот “Мојата уметност” организиран од СУГС […]

Литературни творби по повод св.Трифун и св.Валентајн

По повод празниците Св. Трифун и Св. Валентин нашите ученици го одбележаа со творење на литертурни творби и го негуваа […]

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО ВО УЧЕБНАТА 2021/2022

Почитувани, Во прилог можете да го погледнете полугодишниот извештај за работата на училиштето во учебната 2021 – 2022 година.  

Документацијa

63

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ

44

БРОЈ НА НАСТАВЕН КАДАР

14

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

2

Администрација