Почитувани,

Тука можете да ја прегледате одлуката за полагање класен испит