Почитувани,
Во прилог можете да го прочитате или превземете

Кодексот за однесување на онлајн настава за родители