Упис на првачиња
Упис на првачиња
Започна уписот на првачиња за учебната 2021/2022 година.
Нашето училиште
Нашето училиште
Промовираме квалитетно образование
Со нови чекори до нови повисоки цели
Со нови чекори до нови повисоки цели
Ние сме тука да го заокружиме процесот на основното образование

МИСИЈА

Нашето училиште ги промовира вредностите и темелите на квалитетно образование,овозможува стекнување на знаења, умеења и вештини на сите ученици без разлика на пол, верска и етничка припадност, социо и економски статус, психофизичка способност и можност.

ВИЗИЈА

Нашето училиште со своите мулти етнички сегменти да се усовршува, осовремува,надоградува и да чекори кон современи европски училишта во кои вредностите и стекнатите знаења, умеења и вештини ќе им го подобрат квалитетот на живеењето, генерациите ќе продолжат да чекорат по животниот пат горди што биле дел од ова училиште.

МОТО

,,Со нови чекори до нови повисоки цели”

Настани и Известувања

Презентација СУГС Марија Кири Склодовска

На следниот линк можете да ја погледнете презентацијата за упис во СУГС Марија Кири Склодовска. Прегледај ја презентацијата

Недела на солидарност

Во рамките на своите редовни активности подмладокот на Црвен Крст од нашето училиште ја одбележа “Недела на солидарноста” од 19 […]

Предавање за забоздравствена заштита

Здравјето на нашите ученици секогаш ни е приоритет. Овојпат посветивме внимание на оралната хигиена. По тој повод на 26.4. 2021 […]

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА ВО УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА

ВРШИ УПИС НА ПРВАЧИЊА за учебната 2021/22г. Почитувани родители/старатели   Врз основа на Законот за основно образование  во прво одделение […]

Документацијa

63

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ

44

БРОЈ НА НАСТАВЕН КАДАР

14

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

2

Администрација