Одбележување на детска недела

По повод одбележувањето на “Детската недела”, во нашето училиште се одбележаа разни активности Понеделник-03.10-одд.час -Конвенција за правата на децата Вторник […]

Одлука за реонизација

Почитувани, Со клик на копчето можете да ја погледнете одлуката за реонизација за упис на деца во прво одделение.   […]

Одлука

Во прилог можете да ја погледнете одлуката за избор на наставници во ПУ с.Страхојадица на определено време најмногу до крајот […]

Јавен Оглас

Подолу можете да го погледнете јавниот оглас објавен на 28.03.2022